(U bent niet aangemeld)

Wat maakt Post-Multifix CONTROL 4 zo interessant?
De korf van de index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR is samengesteld uit aandelen die worden gekozen uit die van de MSCI World Index. Aangezien het om een wereldwijde index gaat (met de grootste geografische dekking), krijgt u toegang tot de grootste keuze aan internationale aandelen. Bovendien wordt deze index actief beheerd: zijn samenstelling wordt onafgebroken gecontroleerd om een maximale prestatie te bereiken.

Waaruit bestaat die controle?
Elk trimester wordt het potentieel van de aandelen onder de loep genomen: de aandelen die minder performant zijn geworden, worden vervangen door andere, beloftevollere aandelen.

Waarom zou ik mijn investering aan deze index koppelen?
Omdat u op deze manier volop van de marktmogelijkheden profiteert, zonder zelf de evolutie te moeten volgen. Zo'n actief beheer vergt immers veel middelen, deskundigheid en tijd. Het zijn de indexspecialisten die zich van deze taak kwijten.

Is er een risico voor mijn oorspronkelijke kapitaal?
Uw oorspronkelijke kapitaal1 is op de vervaldag 100% beschermd. Mocht u vroegtijdig willen uitstappen, dan worden uw deelbewijzen verkocht aan de inventariswaarde van het moment. U dient ook uitstapkosten te betalen (1%).

1 Exclusief kosten en taksen.