(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 09/06/2010, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Post-Multifix CONTROL 1

Een gecontroleerde index, een versterkte meerwaarde  

Profiteren van de deskundigheid van en de onafgebroken controle door een team financiële experts, terwijl uw oorspronkelijk kapitaal 100% beschermd1 is... Lijkt interessant niet? En met Post-Multifix CONTROL 1 is het ook mogelijk.

Sterke punten:

 • Investering op 5,5 jaar
 • Potentiële meerwaarde1 gelijk aan 75% van de evolutie van de SIGMA SRI World Index V10 Price Return-EUR
 • Controle van het potentieel van de aandelen: elk trimester worden de minder performant geworden aandelen vervangen
 • Uw oorspronkelijk kapitaal is 100% beschermd1
 • Toegankelijk: inschrijven vanaf 5002

Post-Multifix CONTROL 1 in detail:

Een permanente controle

 • Op de vervaldag wordt de index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR vergeleken met zijn startwaarde.
 • De mogelijke meerwaarde is gelijk aan 75% van de evolutie van deze index.
 • Uw oorspronkelijke kapitaal2 is 100% beschermd op vervaldag.
 • Een eenvoudig mechanisme.
 • Een actief beheer.
 • Gratis bewaring in Effectendepot.
 • Lage instapdrempel: inschrijven vanaf 500€2.

Wanneer u in Post-Multifix CONTROL 1 investeert, kunt u gebruikmaken van de deskundigheid van financiële experts via de index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR. Dankzij deze index profiteert u niet alleen van een professionele selectie uit de hoogst genoteerde internationale aandelen, maar ook van een dubbel controlesysteem.

 • Enerzijds wordt het groeipotentieel van deze index elk trimester gecontroleerd: de aandelen die minder performant zijn geworden, worden vervangen door andere, beloftevollere aandelen.
 • Anderzijds wordt er een risicocontrole uitgevoerd om snel te kunnen reageren op de beursevoluties. Die controle biedt de mogelijkheid om de gevolgen van een beursdaling te beperken en beter gebruik te maken van de beursstijgingen3. Uw investering profiteert dus van het actieve beheer van een index die op de voet wordt gevolgd en voortdurend wordt herzien om een maximaal potentieel te kunnen bieden.
 • Wat maakt Post-Multifix CONTROL 1 zo interessant?
  De korf van de index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR is samengesteld uit aandelen die worden gekozen uit die van de MSCI World Index. Aangezien het om een wereldwijde index gaat (met de grootste geografische dekking), krijgt u toegang tot de grootste keuze aan internationale aandelen. Bovendien wordt deze index actief beheerd: zijn samenstelling wordt onafgebroken gecontroleerd om een maximale prestatie te bereiken.
 • Waaruit bestaat die controle?
  Elk trimester wordt het potentieel van de aandelen onder de loep genomen: de aandelen die minder performant zijn geworden, worden vervangen door andere, beloftevollere aandelen.
 • Waarom zou ik mijn investering aan deze index koppelen?
  Omdat u op deze manier volop van de marktmogelijkheden profiteert, zonder zelf de evolutie te moeten volgen. Zo'n actief beheer vergt immers veel middelen, deskundigheid en tijd. Het zijn de indexspecialisten die zich van deze taak kwijten.
 • Is er een risico voor mijn oorspronkelijke kapitaal?
  Uw oorspronkelijke kapitaal2 is op de vervaldag 100% beschermd. Mocht u vroegtijdig willen uitstappen, dan worden uw deelbewijzen verkocht aan de inventariswaarde van het moment. U dient ook uitstapkosten te betalen (1%).

Nuttige info:

Evolutiefiche
Vereenvoudigde prospectus
Prospectus van de uitgifte
Periodiek rapport van de Bevek
Kennisfiche

 

  Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie “financiële instrumenten en liquide middelen”.

1 Op vervaldag exclusief kosten en taksen
2 Exclusief kosten en taksen
3 Meer informatie over dit onderwerp vindt u in de rubriek "Strategie-index Sigma SRI World Index V10 Price Return-EUR" van de technische gegevens.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Bevek POST-FIX FUND