(U bent niet aangemeld)

Het eerste dividend

  • U ontvangt hoe dan ook een dividend2 van5%.

Het tweede dividend

  • Elk jaar, om de waarde van het mogelijke dividend2 te bepalen, wordt de individuele evolutie van de 20 aandelen4 van de korf berekend ten opzichte van hun startwaarde.
  • Is de evolutie positief of gelijk aan nul, dan wordt ze vastgelegd op 6,50%.
  • Een negatieve evolutie behoudt haar werkelijke waarde.
  • De waarde van het dividend2 is gelijk aan het gemiddelde van de weerhouden prestaties. De waarde kan oplopen van 0 tot 6,50%.