(U bent niet aangemeld)

Bevek POST-FIX FUND

BNP Paribas Investements partners (België)

Profiteren van het potentieel van de beurs 

 

Investeren op de beurs... U hebt het vast al overwogen, maar het lijkt zo ingewikkeld en riskant. Met de Bevek POST-FIX FUND, uitgegeven door BNP Paribas Investment partners (België), kunt u van het potentieel van de beurs profiteren zonder dat u zich ergens om moet bekommeren.

Sterke punten:

 • U profiteert van het potentieel van de beurs
 • Oorspronkelijk kapitaal 100% beschermd op vervaldag, exclusief kosten en eventuele taks.
 • Gratis bewaring en beheer in Effectendepot
 • Ruime waaier aan mechanismen en investeringsstrategieën

Risico's:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de prospectus, met name:
 • Kapitaalrisico: het risico dat het geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk kan worden gerecupereerd.
 • Kredietrisico dat het solvabiliteitsrisico is van de door de bevek gebruikte tegenpartijen.
 • Liquiditeitsrisico: het risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht
 • Rentevoet- en koersschommelingsrisico aangezien de verkoop van deelbewijzen vóór de vervaldag zowel een minderwaarde als een meerwaarde als gevolg kan hebben.
 • Non-performantierisico behalve wanneer het compartiment een minimumrendement voorziet.

Kenmerken:

 • Bevek naar Belgisch recht in de categorie «financiële instrumenten en liquide middelen»
 • Looptijd: afhankelijk van het compartiment
 • Beperkte inschrijvingsperiode
 • Bedrag: vanaf 500€(exclusief instapkosten)
 • De kosten en eventuele taxen kan u terugvinden op de pagina van de uitgegeven compartimenten. De roerende voorheffing op de dividenden en meerwaarden is 27% vanaf 1/1/2016. In het geval van verkoop vóór de vervaldag is er ook een uitstapkost van 1% en eventueel een beurstaks  (0% voor een distributiecompartiment en 1,32% met een maximum van 2.000 EUR voor een kapitalisatiecompartiment).

POST-FIX FUND in detail:

Profiteren van het potentieel van de beurs zonder dat u zich ergens om hoeft te bekommeren? Dat is perfect mogelijk. Bovendien hoeft u geen grote sommen te investeren, terwijl uw oorspronkelijke kapitaal (exclusief kosten en eventuele taks) op de vervaldag 100% beschermd is.

De Bevek POST-FIX FUND verzamelt geld van investeerders en investeert dat volgens een vooraf vastgelegde investeringsstrategie. De Bevek geeft compartimenten uit die elk een specifieke investeringsstrategie volgen. Er bestaan enerzijds kapitalisatiecompartimenten (dus met een mechanisme met een eventuele meerwaarde op vervaldag) en anderzijds distributiecompartimenten (dus met een mechanisme met eventuele dividenden).

Het mechanisme hangt meestal af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een welbepaalde activiteitssector waarvan de eenheidsprijs te hoog zou zijn mocht u er rechtstreeks in willen investeren.

De aandelenmarkten zijn constant in beweging en ons aanbod wordt hierop afgestemd. Omdat er op gezete tijden nieuwe compartimenten worden voorgesteld, kunt u altijd van nieuwe marktopportuniteiten profiteren. Elk nieuw compartiment is een nieuwe kans. Maar wees er snel genoeg bij, want inschrijven kan slechts gedurende een bepaalde periode. Neem dus regelmatig een kijkje op onze site. bpost bank is promotor en commercialiseert de compartimenten van de Bevek in die hoedanigheid.

Lijst van uitgegeven compartimenten

Voor POST-FIX FUND hoeft u geen financieel expert te zijn! U hoeft geen aandelen uit te zoeken, noch ze op het goede moment te kopen of te verkopen. 

Uw investering wordt gratis bewaard en beheerd in een Effectendepot. Uw nettodividenden of eventuele meerwaarden worden automatisch op uw rekening gestort. En op de vervaldag wordt uw geïnvesteerd kapitaal (exclusief kosten en eventuele taksen) u rechtstreeks teruggestort.

Wenst u vóór de vervaldag uit de investering te stappen, dan worden uw aandelen verkocht tegen de dan geldende inventariswaarde. U dient ook uitstapkosten en eventueel een taks op de beursverrichtingen te betalen die u kan terugvinden bij de kenmerken. De voortijdige verkoop van uw aandelen kan een min- of een meerwaarde inhouden.

Nuttige info:

Gelieve aandachtig de prospectus te lezen alvorens in te schrijven.

Prospectus van uitgifte van de Bevek
Periodiek rapport van de Bevek
Lijst van uitgegeven compartimenten per profiel 
Inventariswaarden 
Kennisfiche

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

 

 

Beleggersprofiel

Type investering: Bevek (NV) naar Belgisch recht in de categorie « financiële instrumenten en liquide middelen».

Deze informatie dienstverlening over POST-FIX FUND geldt voor alle door de Bevek gecommercialiseerde compartimenten.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

Naar Beleggingen