(U bent niet aangemeld)

Op basis van de huidige belastingwetgeving is de volkslening van bpost bank onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing (RV) van 15%.