(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 01/12/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Volkslening

Een belegging met een sociaal-economische of maatschappelijke dimensie  

Geïnteresseerd?

De volkslening van bpost bank is een kasbon die wordt uitgegeven door bpost bank in toepassing van de wet van 26 december 2013 betreffende thematische volksleningen. Dankzij de volkslening kunt u aan uw spaargeld een sociaal-economische of maatschappelijke dimensie geven via een veilige beleggingsformule die een kapitaalgarantie en een vaste rentevoet combineert met fiscale voordelen.

Sterke punten:

 • Vast gegarandeerd rendement 
 • Kapitaal beschermd op de vervaldag 
 • Interesten worden jaarlijks of op de eindvervaldag gestort
 • Fiscaal voordelig 

Kenmerken:

 • Looptijd:6 of 10 jaar
 • Bedrag: vanaf 200€  
 • Geen mogelijkheid tot terugkoop door de bank gedurende de eerste 5 jaar, behalve bij overlijden van de houder.

De volkslening bpost bank, in detail:

 • Gewaarborgde rentevoet. De rente op uw volkslening bpost bank is gewaarborgd tot de vervaldag. U weet dus van in het begin hoeveel u zult krijgen. 
  • 0,70% voor de volkslening bpost bank op 6 jaar.
  • 1,10% voor de volkslening bpost bank op 10 jaar.
 • Interesten:
  • u ontvangt uw interesten elk jaar 

De interesten van de volkslening bpost bank  zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% .

Op basis van de huidige belastingwetgeving is de volkslening van bpost bank onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing (RV) van 15%.

Uw volkslening bpost bank  worden gratis bewaard en beheerd op een Effectendepot.
Wij zorgen voor alles. Uw interesten worden automatisch op uw rekening gestort en op de vervaldatum wordt uw kapitaal u rechtstreeks teruggestort.

Alternatieve producten:

Verzekeringsbon
Staatsbon
Kasbon

Nuttige informatie:

Rentevoeten
Effectendepot
Commerciële fiche

 

 

Profil d'investisseur
  
  

Afdrukken

 Naar beleggingen

 

ritmo