(U bent niet aangemeld)

Termijnrekening

Een eenvoudige en zekere belegging 

 

Het is niet slecht om wat zekerheid in uw leven in te bouwen. Met de Termijnrekening van bpost bank (België) komt u nooit voor verrassingen te staan: de rentevoet is vast en gewaarborgd. U weet dus van in het begin hoeveel u zult krijgen. En dat alles zonder kosten.

Sterke punten:

  • Gewaarborgd vast rendement
  • Kapitaal 100% beschermd op vervaldag
 • Interesten worden elk jaar of op de vervaldag uitbetaald

Kenmerken:

 • Looptijd: 1, 2, 3, 5, 7 jaar
 • Bedrag: vanaf 1€

De Termijnrekening in detail:

 • Gewaarborgde rentevoet.
  De rente op uw Termijnrekening is gewaarborgd tot de vervaldag. U weet dus van in het begin hoeveel u zult krijgen.
  • 0,05% voor de Termijnrekening op 1 jaar.
  • 0,05% voor de Termijnrekening op 2 jaar.
  • 0,10% voor de Termijnrekening op 3 jaar.
  • 0,30% voor de Termijnrekening op 5 jaar.
  • 0,40% voor de Termijnrekening op 7 jaar.  
    
 • Interesten.
  U hebt de keuze:
  • u ontvangt uw interesten elk jaar 
  • of u kapitaliseert ze tot de vervaldag, d.w.z. dat de jaarlijkse interesten tegen dezelfde rente herbelegd worden en op hun beurt interesten opbrengen.

    
 • De interesten van de Termijnrekening zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

  Daarnaast zijn er geen bijkomende kosten.

 

U betaalt geen beheerskosten of instapkosten
Wij zorgen voor alles. Uw interesten worden automatisch op uw rekening gestort en op de vervaldatum wordt uw kapitaal u rechtstreeks teruggestort.

In geval van onvoorziene omstandigheden, kan bpost bank op elk moment overgaan tot de vervroegde terugbetaling van uwTermijnrekening rekening houdende met de marktrente.
 

 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder,met name het kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de financiële instelling, het liquiditeitsrisico; risico dat het product niet snel kan worden verkocht, rentevoetsrisico;met een koersdaling van het product als gevolg.

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Nuttige info en diensten*:

Rentevoeten
Kennisfiche
Bijzondere voorwaarden
Informatiefiche over de depositobescherming

 

* Er bestaat geen prospectus, informatiefiche of essentiële informatie voor de spaarder

 

 

  
  

Afdrukken

Naar Beleggingen

 

ritmo