(U bent niet aangemeld)

Ingeval van overlijden ten gevolge van een ongeval keert de Saldoverzekering een vergoeding uit aan uw nabestaanden. Ze wordt berekend in functie van het saldo van uw Ritmo Spaarrekening op de dag vóór het ongeval.

De Saldoverzekering is een extra optie en kost maar 3,50€/jaar.

Opmerking: het is niet mogelijk een Saldoverzekering af te sluiten voor een huurwaarborgspaarrekening.

Verzekeraar: AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, toegelaten onder codenr. 0079 om de tak "ongevallen" te beoefenen  (A.R.. 18.07.1983 - B.S. 29.07.1983), RPR Brussel, BTW BE0404.494.849.