(U bent niet aangemeld)

De opbrengst van de Ritmo Spaarrekening bestaat uit de basisrente en de getrouwheidspremie.

Basisrente: 0,20% 

 • Toegekend op alle bedragen die op de Ritmo Spaarrekening worden gestort.
 • Berekend per dag, vanaf de dag na de storting (valutadatum = D+1) tot de dag van de opname (valutadatum = D).
 • De rentevoet is niet gewaarborgd; hij schommelt in functie van de marktomstandigheden.

Getrouwheidspremie:0,20% 

 • Toegekend op elk bedrag dat gedurende 12 opeenvolgende maanden op de Ritmo Spaarrekening is blijven staan.
 • Berekend vanaf de 1ste kalenderdag volgend op de storting (valutadatum = D+1).
 • De basisregel voor verwerving van de getrouwheidspremie stelt dat bij elke transfer deze zal worden afgetrokken van de stortingen waarvan de premieopbouwperiode het minst ver gevorderd is. Dit is niet het geval als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • Het een transfer is van minstens 500€  tussen twee gereglementeerde spaarrekeningen bij dezelfde bank
  • De klant eigenaar of mede-eigenaar is van de rekening
  • En dit voor de eerste 3 transfers per jaar per rekening
 • De rentevoet is die die geldt op het moment van de storting; hij is gewaarborgd gedurende de lopende getrouwheidsperiode.

De rente wordt op jaarbasis berekend. De verworven basisrente wordt op 01/01 gestort. De getrouwheidspremie wordt nog steeds na 12 maanden verworven, en wordt 4 keer per jaar gestort. Namelijk op 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10.
Wanneer een van deze rentevoeten wijzigt, dan zal dit gecommuniceerd worden via een geïntegreerd bericht, op deze website en in het document met essentiële spaardersinformatie. Dit document is beschikbaar in het postkantoor en bovenaan deze pagina.