(U bent niet aangemeld)

In geval van onvoorziene omstandigheden, kan bpost bank op elk moment overgaan tot de vervroegde terugbetaling van uw Kasbon rekening houdende met de marktrente.