(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 21/12/2016, deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

Kasbon

Een eenvoudige en zekere belegging 

 

Het is niet slecht om wat zekerheid in uw leven in te bouwen. Met de Kasbon, uitgegeven door bpost bank (België) komt u nooit voor verrassingen te staan: de rentevoet is vast en gewaarborgd. U weet dus van in het begin hoeveel u zult krijgen.

Sterke punten:

  • Gewaarborgd vast rendement
  • Kapitaal beschermd op vervaldag
 • Interesten worden elk jaar of op de vervaldag uitbetaald

Kenmerken:

 • Looptijd: 1, 2, 3, 5, 7 jaar
 • Bedrag: vanaf 1€

De Kasbon in detail:

 • Gewaarborgde rentevoet.
  De rente op uw Kasbon is gewaarborgd tot de vervaldag. U weet dus van in het begin hoeveel u zult krijgen.
  • 0,05% voor de Kasbon op 1 jaar.
  • 0,05% voor de Kasbon op 2 jaar.
  • 0,10% voor de Kasbon op 3 jaar.
  • 0,30% voor de Kasbon op 5 jaar.
  • 0,40% voor de Kasbon op 7 jaar.  
    
 • Interesten.
  U hebt de keuze:
  • u ontvangt uw interesten elk jaar 
  • of u kapitaliseert ze tot de vervaldag, d.w.z. dat de jaarlijkse interesten tegen dezelfde rente herbelegd worden en op hun beurt interesten opbrengen.

    
 • De interesten van de Kasbon zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

  Daarnaast zijn er geen bijkomende kosten.

 

Uw Kasbons worden gratis bewaard en beheerd op een Effectendepot.
Wij zorgen voor alles. Uw interesten worden automatisch op uw rekening gestort en op de vervaldatum wordt uw kapitaal u rechtstreeks teruggestort.

In geval van onvoorziene omstandigheden, kan bpost bank op elk moment overgaan tot de vervroegde terugbetaling van uw Kasbon rekening houdende met de marktrente.
 

 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder,met name het kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de door de verzekeraar gebruikte tegenpartijen, het liquiditeitsrisico; risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht, rentevoetsrisico;met een koersdaling van het effect als gevolg. 

In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van € 100.000 dat valt onder de depositogarantie.

Nuttige info en diensten*:

Rentevoeten
Kennisfiche
Bijzondere voorwaarden

 

* Er bestaat geen prospectus, informatiefiche of essentiële informatie voor de spaarder

 

 

  
  

Afdrukken

Naar Beleggingen

 

ritmo