(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 25/07/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Step-Up 08/2022

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Step-Up 08/2022 profiteert u van een jaarlijkse coupon1 die na 3 en 6 jaar stijgt en waarvan de waarde vanaf het begin bekend is.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 , behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
  • 8 jaarlijkse coupons2 waarvan de waarde stijgt na drie en zes jaar, van 1,50% tot 1,70%. Ofwel een vast actuarieel rendement van 1,58% voor roerende voorheffing (1,18% na roerende voorheffing) 
  • Geen instapkosten

Kenmerken:

  • Looptijd: 8 jaar (vervaldag 08/08/2022)
  • Inschrijvingsperiode: van 23/06 tot 25/07/2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
  • Bedrag: vanaf 100€ 

SecurAsset (LU) Step-Up 08/2022 in detail:


Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief kosten.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie