(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 20/06/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Step-Up 07/2022

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Step-Up 07/2022 profiteert u van een jaarlijkse coupon1 waarvan de waarde na drie en zes jaar stijgt en waarvan de waarde vanaf het begin bekend is.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
  • 8 jaarlijkse coupons2 waarvan de waarde stijgt na drie en zes jaar, van 1,70% tot 2,00%. Ofwel een vast actuarieel rendement van 1,83% voor roerende voorheffing (1,37% na roerende voorheffing) 
  • Geen instapkosten

Kenmerken:

  • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 04/07/2022)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ 

SecurAsset (LU) Step-Up 07/2022 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Supplement van de basisprospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief kosten.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie