(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 14/02/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Step-Up 02/2022

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Step-Up 02/2022 profiteert u van een jaarlijkse coupon1 die elke 2 jaar stijgt en waarvan de waarde vanaf het begin bekend is.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
  • 8 jaarlijkse coupons2 waarvan de waarde elke 2 jaar met 0,20% stijgt, van 1,70% tot 2,30%.
  • Geen instapkosten

Kenmerken:

  • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 28/02/2022)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ 

SecurAsset (LU) Step-Up 02/2022 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Vast actuarieel rendement voor roerende voorheffing: 1,99%, ofwel een vast actuarieel nettorendement van 1,49% na aftrek van roerende voorheffing.
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief kosten.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie