(U bent niet aangemeld)

De variabele jaarlijkse coupon* is gelijk aan het gemiddelde van de individuele prestaties van de aandelen in de korf**.

Elk jaar wordt op de jaarlijkse observatiedatum voor de 20 aandelen in de korf de evolutie berekend ten opzichte van hun startwaarde.

  •  Is de evolutie groter dan 7%, dan wordt voor het aandeel in kwestie 7% weerhouden (wat dus soms nadelig kan zijn voor de belegger). In het andere geval wordt de reële prestatie van het aandeel weerhouden.
  • Indien een aandeel sterk negatief evolueert, dan wordt die evolutie beperkt tot -25% om een te grote impact op de gemiddelde prestatie van de korf te vermijden (indien een aandeel bijvoorbeeld een evolutie van -35% laat optekenen, dan zal die beperkt worden tot -25%).
  • Indien het gemiddelde van de prestaties van de aandelen van de korf negatief is, wordt dat jaar geen jaarlijkse coupon uitgekeerd.
  • De variabele jaarlijkse coupon ligt dus tussen 0 en 7%*.

* Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Actuarieel rendement: van 0 tot 6,49% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing).
** Samenstelling van de aandelenkorf: zie Final Terms (Engels) of rubriek "tecnische gegevens" in de Commerciële fiche (Nederlands).