(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 03/05/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Selection 05/2018

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas SA

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Selection 05/2018 belegt u in een product dat u de mogelijkheid biedt om een variabele jaarlijkse coupon te ontvangen die tot 7% kan oplopen.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA
  • Belegging op middellange termijn: 5 jaar 
  • 5 variabele jaarlijkse coupons van 0 tot 7%
  • Mechanisme tegen dalingen van meer dan 25% van de aandelen in de korf

Kenmerken:

  • Looptijd: 5 jaar (vervaldag op 22/05/2018)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ 

SecurAsset (LU) Selection 05/2018 in detail:

De variabele jaarlijkse coupon* is gelijk aan het gemiddelde van de individuele prestaties van de aandelen in de korf**.

Elk jaar wordt op de jaarlijkse observatiedatum voor de 20 aandelen in de korf de evolutie berekend ten opzichte van hun startwaarde.

  •  Is de evolutie groter dan 7%, dan wordt voor het aandeel in kwestie 7% weerhouden (wat dus soms nadelig kan zijn voor de belegger). In het andere geval wordt de reële prestatie van het aandeel weerhouden.
  • Indien een aandeel sterk negatief evolueert, dan wordt die evolutie beperkt tot -25% om een te grote impact op de gemiddelde prestatie van de korf te vermijden (indien een aandeel bijvoorbeeld een evolutie van -35% laat optekenen, dan zal die beperkt worden tot -25%).
  • Indien het gemiddelde van de prestaties van de aandelen van de korf negatief is, wordt dat jaar geen jaarlijkse coupon uitgekeerd.
  • De variabele jaarlijkse coupon ligt dus tussen 0 en 7%*.

* Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Actuarieel rendement: van 0 tot 6,49% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing).
** Samenstelling van de aandelenkorf: zie Final Terms (Engels) of rubriek "tecnische gegevens" in de Commerciële fiche (Nederlands).

Nuttige info:

Basis Prospectus en supplement (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final Terms (Engels)
Commerciële fiche (Nederlands)

 

 

 

Beleggersprofiel

 

 

 

 

 

 

Type belegging: gestructureerde obligatie (met obligatie wordt een Note naar Engels recht bedoeld). Door op dit effect in te tekenen, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt om u op de vervaldag 100% van het belegde kapitaal exclusief kosten terug te betalen en u de eventuele jaarlijkse coupons uit te keren. Bij faillissement van of wanbetaling door de uitgever (SecurAsset SA) en/of BNP Paribas SA (meer bepaald als gevolg van het in depot geven van de sommen uit de verkoop) loopt u het risico het geld waarop u recht hebt niet te ontvangen en het belegde kapitaal te verliezen. Door in te schrijven op dit product nemen de beleggers dus een dubbel kredietrisico op SecurAsset SA en op BNP Paribas SA.

Risicoklasse bpost bank: 2 op een schaal gaande van 1 (zwak risico) tot 4 (middelmatig risico). bpost bank ontwikkelde een eigen risico-indicator gebaseerd op de manier waarop het rendement wordt berekend en op het type en de volatiliteit van de onderliggende waarden. Meer info over deze risico-indicator vindt u hier. Een eventuele wijziging van de risicoklasse zal hier meegedeeld worden.

Doelgroep: deze gestructureerde obligatie richt zich tot ervaren beleggers die voldoende kennis hebben om de kenmerken van het voorgestelde product te begrijpen en om de voordelen en risico's van een belegging in dit product voor hun financiële situatie te kunnen inschatten, meer bepaald doordat ze vertrouwd zijn met de aandelen van de korf en de rentevoeten.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie