(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 28/08/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A+/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Multi-Funds 09/2025, geniet u van een deel van de performance van 3 solide fondsen, zonder risico op kapitaalverlies in geval van daling van de waarde van deze fondsen. Het is namelijk zo dat het product u de mogelijkheid biedt 10 variabele jaarlijkse coupons te ontvangen2 die gekoppeld zijn aan de evolutie van de prestaties van een mandje fondsen op voorwaarde dat de gemiddelde performance hoger is dan 8,70%.

Hoofdpunten:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A+/A2/A+) 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • 10 variabele jaarlijkse coupons2 

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 11/09/2025)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 03/08 tot 28/08/2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 25% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 650€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Inventariswaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name het dubbel kredietrisico, het risico op prijsschommelingen van het effect, het liquiditeitsrisico, het risico op beperkte prestaties, het risico met betrekking tot de fondsen.

Basis Prospectus (Engels)
Supplement van de basis prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis SA per 31/05/2015 : Standard & Poor's A+ (negatieve outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
3. Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA (emittent) en/of BNP Paribas Fortis nv. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie