(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 11/10/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Money 10/2019

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Money 10/2019 belegt u in een product gelinkt aan deviezen uit groeilanden, dat u een potentiële jaarlijkse coupon van 2% biedt tijdens de eerste 5 jaren en een eventuele 6e coupon gelijk aan 300% van de positieve prestatie van de korf op de vervaldag1.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA
  • Belegging op middellange termijn: 6 jaar 
  • 5 potentiële jaarlijkse coupons van 2%1.
  • Een zesde coupon op de vervaldag gelijk aan 300% van de positieve prestatie van de korf. 
  • Een korf die bestaat uit 4 deviezen afkomstig uit groeilanden, zodat u kunt profiteren van de economische groei van deze landen via de evolutie van hun munt. De deviezen in de korf zijn de Braziliaanse real, de Russische roebel, de Indische roepie en de Turkse lire.

Kenmerken:

  • Looptijd: 6 jaar (vervaldag op 28/10/2019)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 

SecurAsset (LU) Money 10/2019 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Minimum actuarieel rendement: -0.33% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing)
2. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA (uitgever) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie