(U bent niet aangemeld)

De 6 coupons* zijn afhankelijk van de prestatie van een korf met deviezen afkomstig uit groeilanden**. Elk jaar wordt op de observatiedatum voor de 4 deviezen in de korf de evolutie berekend ten opzichte van hun startwaarde. De prestatie van de korf is gelijk aan het gemiddelde van de 4 evoluties.

Tijdens de eerste 5 jaren:

  • Is de prestatie van de korf op de observatiedatum positief, dan ontvangt de belegger dat jaar een coupon van 2,50%.
  • Is de prestatie van de korf op de observatiedatum negatief of nul, dan ontvangt de belegger dat jaar een coupon van 0,50%.

Op de vervaldag ontvangt de belegger bovenop 100% van het kapitaal, ook een laatste coupon gelijk aan de positieve prestatie van de korf. Als de prestatie van de korf negatief is, dan ontvangt de belegger geen coupon voor het laatste jaar. 


* Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Minimum actuarieel rendement: 0,08% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing).
** Samenstelling van de aandelenkorf: zie Final Terms (Engels) of rubriek "tecnische gegevens" in de Commerciële fiche (Nederlands).