(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Interest Note 08/2027

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A/A2/A+

  

 

Met de SecurAsset (LU) Interest Note 08/2027 belegt u in een product dat de 5 eerste jaren een vaste jaarlijkse coupon biedt van 1%3 en de 5 laatste jaren een potentiële variabele coupon die gekoppeld is aan het verschil tussen de rente "EUR CMS" op 30 en op 2 jaar en dit zonder bovengrens3.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling aan 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op eindvervaldag2, behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA en/of faillissement, risico op faillissement of ontbinding van BNP Paribas Fortis NV1
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • Een vaste jaarlijkse coupon van 1% bruto3 gedurende de eerste 5 jaren
 • Gedurende de eerste 5 jaar een vaste jaarlijkse coupon van 1%3
  • Een potentieel jaarlijkse variabele coupon zonder bovengrens gedurende de laatste 5 jaren in functie van het verschil tussen de rente "EUR CMS" op 30 jaar en op 2 jaar

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche.

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 18/08/2027)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief instapkosten van 1%) 
 • Inschrijvingsperiode: van 10/07/2017 tot en met 04/08/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 1% 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 30% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 1300€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Wordt tweemaal per maand meegedeeld en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name: - dubbel kredietrisico- Recht op terugbetaling aan 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op eindvervaldag2, behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA en/of faillissement, risico op faillissement of ontbinding van BNP Paribas Fortis NV1- risico op prijsschommeling van het product: de prijs van het product schommelt in functie van de verschillende marktparameters en in het bijzonder van de evolutie van de rentevoeten en van de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis NV en BNP Paribas SA - risico op een beperkte prestatie: op elke jaarlijkse vaststellingsdatum, indien dit rente "EUR CMS" op 30 jaar en de rente "EUR CMS" op 2 jaar negatief is, wordt voor dat jaar geen jaarlijkse coupon uitgekeerd – liquiditeitsrisico : de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt – vervroegde terugbetaling mogelijk: in geval van overmacht die het handhaven van de afgeleide instrumenten eindelijk onmogelijk maakt, kan gestructureerde obligaties afgelost worden. Het bedrag van de aflossing zal gelijk zijn aan het bedrag dat volgt uit de liquidatie van de activa gehouden in het compartiment gecreëerd voor de toepassing van deze uitgifte (deze waarde is gelijk aan de marktwaarde van de gestructureerde obligaties).

Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de gestructureerde obligaties en de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Meededeling (final terms)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis NV per 03/07/2017: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per 03/07/2017: Standard & Poor's A+ (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2.Behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze page gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, zijnde € 100 per effect.
3.Behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie