(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 20/12/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Flex 01/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Flex 01/2021 belegt u in een product dat 7 variabele jaarlijkse coupons uitkeert van minimum 0,50%1.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 7 jaar 
  • 7 variablele jaarlijkse coupons van minimum 0,50%1 afhankelijk van het verschil tussen de 10 jaar en de 2 jaar 'EUR CMS' rente 

Kenmerken:

  • Looptijd: 7 jaar (vervaldag op 04/01/2021)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 

SecurAsset (LU) Flex 01/2021 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Actuarieel rendement: van 0,21% tot 3,67% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing).
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100€ per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie