(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 13/06/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) FixFlex 06/2022

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) FixFlex 06/2022 belegt u in een product dat u een jaarlijkse vaste coupon van 2,20%1 biedt tijdens de eerste 4 jaren. De laatste 4 jaren kan de variabele coupon oplopen tot 5%1.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
  • Een vaste jaarlijkse coupon van 2,20%1 tijdens de eerste 4 jaren
  • Een jaarlijkse variabele coupon tussen de 0% en 5%1 gedurende de laatste 4 jaren afhankelijk van het verschil tussen de 30 jaar en de 5 jaar "EUR CMS" rente

Kenmerken:

  • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 27/06/2022)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€  

SecurAsset (LU) FixFlex 06/2022 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Supplement van de basis prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie