(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 21/03/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) FIX+ 04/2022

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) FIX+ 04/2022 belegt u in een product dat u 8 jaarlijkse variabele coupons biedt van minstens 1%1, gekoppeld aan een aandelenkorf die is samengesteld uit aandelen van ondernemingen die toekomstgericht zijn en hun concurrentievermogen behouden door te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
  • 8 variabele jaarlijkse coupons1.
  • De prestatie van de aandelen wordt bij een stijging gelimiteerd tot 7% en beschermd tegen dalingen van meer dan 25%.

Kenmerken:

  • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 04/04/2022)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€  (exclusief 2% instapkosten)

SecurAsset (LU) Fix+ 04/2022 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie