(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 15/11/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) FIX+ 11/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) FIX+ 11/2021 belegt u in een product gelinkt aan de 25 grootste beursgenoteerde Europese bedrijven, dat u een jaarlijkse variabele coupon biedt van minimaal 1%1

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op lange termijn: 8 jaar 
  • 8 potentiële jaarlijkse coupons van 2%1.
  • De prestatie van de aandelen wordt bij een stijging gelimiteerd tot 7% en beschermd tegen dalingen van meer dan 25%.

Kenmerken:

  • Looptijd: 8 jaar (vervaldag op 29/11/2021)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ (exclusief 1% instapkosten) 

SecurAsset (LU) FIX+ 11/2021 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Actuarieel rendement: van 0,87% tot 6,82% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing)
2. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA (uitgever) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 1%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie