(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 10/10/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Ethna Defensiv 10/2020

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Ethna Defensiv 10/2020, belegt u in een product waarvan de 6 jaarlijkse coupons1 gekoppeld zijn aan de evolutie van het fonds Ethna Global Defensiv dat actief wordt beheerd om een interessant rendement te kunnen voorleggen.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op middellange termijn: 6 jaar 
  • 6 variabele jaarlijkse coupons1 afhankelijk van de evolutie van het fonds Ethna Global Defensiv (T)

Kenmerken:

  • Looptijd: 6 jaar (vervaldag op 26/10/2020)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€  

SecurAsset (LU) Ethna Defensiv 10/2020 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Supplement van de basis prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
2. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie