(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 15/11/2013, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Ethical Index 11/2019

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Ethical Index 11/2019 profiteert u door middel van een coupon op einddatum1 van het potentieel van de Ethical Europe Equity index die bestaat uit 30 ethisch en maatschappelijk verantwoorde Europese aandelen. De samenstelling van deze ethische index wordt elke 3 maanden herbekeken om rekening te houden met de realiteit van de markt.

Hoofdpunten:

  • Recht op terugbetaling van 100% van het kapitaal (exclusief kosten) op de vervaldag2 behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV
  • Belegging op middellange termijn: 6 jaar 
  • Een coupon op einddatum1 die gelijk is aan 100% van het gemiddelde positieve rendement van de Ethical Europe Equity index.

Kenmerken:

  • Looptijd: 6 jaar (vervaldag op 29/11/2019)
  • Inschrijven mogelijk vanaf 100€ (exclusief 1% instapkosten) 

SecurAsset (LU) Ethical Index 11/2019 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. Minimum actuarieel rendement: -0,17% (rekening houdend met de instapkosten maar niet met de roerende voorheffing)
2. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA (uitgever) en/of BNP Paribas Fortis NV. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief kosten.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie