(U bent niet aangemeld)

SecurAsset (LU) Coupon Note 05/2027

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A/A2/A+

  

 

Met SecurAsset (LU) Coupon Note 05/2027, belegt u in een product dat op de eindvervaldag 100% van het kapitaal terugbetaalt4 en waarvoor u elk jaar een variabele coupon ontvangt waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie
van de index Solactive European Deep Value Select 50 Price3. Zo neemt u deel aan de prestaties van Europese aandelen, die geselecteerd worden in het vooruitzicht van het genereren van aantrekkelijke rendementen, waarbij
geen enkele risico op kapitaalverlies wordt genomen5. De belegger ontvangt geen dividend uitgekeerd door de aandelen van de index..

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) ten belope van 100% op de eindvervaldag2  behoudens faillissement of risico erop van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV SA1 
 • Belegging op lange termijn: 10 jaar 
 • Een jaarlijkse variabele coupon gekoppeld aan de positieve performance van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50 Price4  en begrensd op maximaal 3,5% per jaar3.
   
Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche.

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 10 jaar (vervaldag op 19/05/2027)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief instapkosten van 2%) 
 • Inschrijvingsperiode: van 10/04/2017 tot en met 05/05/2017 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 30% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,09% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 1300€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,60%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Marktwaarde:

Wordt tweemaal per maand meegedeeld en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

We vestigen uw aandacht op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name - dubbel kredietrisico : op SecurAsset SA, de Emittent, op BNP Paribas Fortis SA met name uit hoofde van het deposito van
fondsen afkomstig uit de commercialisering van het product bij laatstgenoemde en op BNP Paribas SA uit hoofde van de betaling van de eventuele coupons via een contract afgesloten met SecurAsset SA - risico op prijsschommeling
van het product
:de prijs van het product zal schommelen naargelang verschillende marktparameters en in het bijzonder de evolutie van de onderliggende index, de evolutie van de rentevoeten en de perceptie van het kredietrisico van BNP Paribas Fortis SA en van BNP Paribas SA - liquiditeitsrisico : de gestructureerde obligaties worden niet genoteerd op een gereglementeerde markt - risico op beperkte prestaties : de belegger krijgt een jaarlijkse coupon van maximaal 3,5% ook al is de jaarlijkse performance van de index Solactive European Deep Value Select 50 voor het jaar in kwestie hoger - risico gekoppeld aan de index : Solactive European Deep Value Select 50 is een recent gecreëerde index met bijgevolg een beperkte historiek - vervroegde terugbetaling mogelijk : in geval van overmacht die het handhaven van de afgeleide instrumenten eindelijk onmogelijk maakt, kan gestructureerde obligaties afgelost worden. Het bedrag van de aflossing zal gelijk zijn aan het bedrag dat volgt uit de liquidatie van de activa gehouden in het compartiment gecreëerd voor de toepassing van deze uitgifte (deze waarde is gelijk aan de marktwaarde van de gestructureerde obligaties).


Alvorens in te schrijven, worden beleggers uitgenodigd zich de Juridische Documentatie aan te schaffen en deze aandachtig te lezen met betrekking tot de gestructureerde obligaties en de beslissing om in de gestructureerde obligaties te beleggen af te wegen in het licht van alle informatie die erin is opgenomen. De Juridische Documentatie is samengesteld uit:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting voor de uitgifte (Nederlands)
 

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis NV per 30/03/2017: Standard & Poor's A (stable outlook), Moody's A2 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook). Rating BNP Paribas SA per 30/03/2017: Standard & Poor's A+ (stable outlook), Moody's A1 (stable outlook), Fitch Ratings A+ (stable outlook).
2. Behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas Fortis SA. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze commerciële fiche worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3. Behoudens faillissement of risico op faillissement van SecurAsset SA (Emittent) en/of BNP Paribas SA. De eventuele coupon is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
4. De belegger ontvangt de dividenden die uitgekeerd worden door de aandelen van de index niet. De index wordt berekend zonder herbelegging van dividend.
5. Bron: https://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA0252 (per 30/03/2017)

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie