(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 25/07/2014, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Carmignac 08/2021

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas nv

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Carmignac 08/2021 belegt u in een product waarvan de 7 jaarlijkse coupons1 afhankelijk zijn van de evolutie van het fonds Carmignac Patrimoine en het fonds Carmignac Portfolio Capital Plus. Deze fondsen worden actief beheerd, zodat ze een interessant rendement kunnen voorleggen.

Hoofdpunten:

  • Recht op volledige terugbetaling van het kapitaal (exclusief kosten) op de eindvervaldag2,  behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis SA
  • Belegging op middellange termijn: 7 jaar 
  • 7 variabele jaarlijkse coupons1 die afhangen van de evolutie van het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc en het fonds Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR acc.

Kenmerken:

  • Looptijd: 7 jaar (vervaldag 09/08/2021)
  • Inschrijvingsperiode: van 23/06 tot 25/07/2014 (behoudens vervroegde afsluiting)
  • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 

SecurAsset (LU) Carmignac 08/2021 in detail:

 

Alle details zijn terug te vinden in de commerciële fiche

Nuttige info:

Basis Prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Specifieke samenvatting van de uitgifte (Nederlands)

1. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%.
2. De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie. Hetzij 100€ per effect, exclusief instapkosten van 2€.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie