(U bent niet aangemeld)

De investeerder die zijn gestructureerde obligaties wenst te verkopen voor de vervaldag dient contact op te nemen met bpost bank. De waarde van de gestructureerde obligatie zal de 8ste en de 23ste dag van iedere maand (of de daarop volgende werkdag) berekend worden. de verkoopsorders zullen op deze date uitgevoerd worden met een vork aankoop/verkoop van maximum 1% en daarbovenop uitstapkosten van 1%.