(U bent niet aangemeld)

Gestructureerde Obligatie

De beurs binnen handbereik 

 

De gestructureerde obligatie* brengt de beurs binnen handbereik. Uw kan al inschrijven vanaf 100€**. U kan dus zelfs met een klein bedrag profiteren van een mogelijke meerwaarde voor uw geld. En dit alles met een volledig recht op terugbetaling van uw geïnvesteerd kapitaal op de eindvervaldag behalve in geval van faling of failliet van de uitgever

Sterke punten:

  • Recht van terugbetaling van 100% van uw kapitaal op eindvervaldag. (Exclusief kosten en eventuele taksen, behalve in geval van failliet of faling van de uitgever)
  • Ruime waaier aan mechanismen en investeringsstrategieën

Kenmerken:

  • Looptijd: afhankelijk van de uitgifte
  • Beperkte inschrijvingsperiode
  • Bedrag: vanaf 100€**

De gestructureerde obligatie in detail:

Profiteren van het potentieel van de beurs zonder dat u zich ergens om hoeft te bekommeren? Dat is perfect mogelijk. Bovendien hoeft u geen grote sommen te investeren, terwijl u recht heeft op de terugbetaling van 100% van uw kapitaal op de eindvervaldag. (exclusief kosten en eventuele taks)

Het mechanisme hangt meestal af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een welbepaalde activiteitssector waarvan de eenheidsprijs te hoog zou zijn mocht u er rechtstreeks in willen investeren.

De aandelenmarkten zijn constant in beweging en ons aanbod wordt hierop afgestemd. Omdat er regelmatig nieuwe uitgiftes worden voorgesteld, kunt u altijd van nieuwe marktopportuniteiten profiteren. Elke nieuwe uitgifte is een nieuwe kans. Maar wees er snel genoeg bij, want inschrijven kan slechts gedurende een bepaalde periode. Neem dus regelmatig een kijkje op onze site.

Lijst van de uitgiftes

Voor de gestructureerde obligatie hoeft u geen financieel expert te zijn! U hoeft geen aandelen uit te zoeken, noch ze op het goede moment te kopen of te verkopen.

Uw investering wordt bewaard en beheerd in een Effectendepot. Uw nettodividenden of eventuele meerwaarden worden automatisch op uw rekening gestort. En op de vervaldag wordt uw geïnvesteerd kapitaal (exclusief kosten en eventuele taksen) u rechtstreeks teruggestort, behalve in geval van faillissement of faling van de uitgever .

De investeerder die zijn gestructureerde obligaties wenst te verkopen voor de vervaldag dient contact op te nemen met bpost bank. De waarde van de gestructureerde obligatie zal de 8ste en de 23ste dag van iedere maand (of de daarop volgende werkdag) berekend worden. de verkoopsorders zullen op deze date uitgevoerd worden met een vork aankoop/verkoop van maximum 1% en daarbovenop uitstapkosten van 1%.


Nuttige info en diensten

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het kapitaalrisico; door te investeren in dit product heeft de investeerder recht op een terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag behalve in geval van faillisement of faling van de uitgever en/of de garant , het kredietrisico;solvabiliteitsrisico van de uitgever en van de door de uitgever van de gestructureerde obligatie gebruikte tegenpartijen , het liquiditeitsrisico;risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht , het risico op Rentevoet- en koersschommelingen;De prijs van dit product zal schommelen in functie van diverse marktparameters, meer bepaald de evolutie van het onderliggende, de evolutie van de rentevoet en de inschatting van het kredietrisico van de uitgever, en het non-performantierisico; Een gestructureerde obligatie biedt geen enkele rendementswaarborg, behalve wanneer ze een minimumrendement voorziet.

Kennisfiche
Lijst van Uitgiftes

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

 

 

Beleggersprofiel

* U kan de uitgever, het toepasselijk recht, de kosten, de eventuele taksen en het prospectus terugvinden bij de lijst van uitgiftes
** Exclusief instapkosten. 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

Afdrukken

Naar Beleggingen

 

ritmo