(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 28/08/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Index 09/2021

Blootstelling van het kapitaal ten belope van 90% aan deposito's bij BNP Paribas Fortis SA1 en van 10% aan BNP Paribas SA en van 10% aan BNP Paribas SA uit hoofde van een financiële overeenkomst van het swap-type die werd afgesloten tussen laatstgenoemde en de emittent1

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Index 09/2021 belegt u in een product dat op de eindvervaldag minstens 90% van het kapitaal terugbetaalt en waarvan de eventuele winst gekoppeld is aan de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50. Zo deelt u in het resultaat van Europese aandelen die werden geselecteerd met het oog op het boeken van solide resultaten, maar waarbij een beperkt risico op kapitaalverlies wordt genomen.

Hoofdpunten:
 

 • Recht op terugbetaling op de eindvervaldag van minimaal 90% van het kapitaal (exclusief kosten)2, behoudens faillissement en/of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis nv (A+/A2/A+)
 • Belegging op middellange termijn: 6 jaar 
 • Een terugbetalingspremie3 op de eindvervaldag die afhangt van de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50
 • Een risico op kapitaalverlies van maximaal 10%

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 6 jaar (vervaldag op 13/09/2021)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 03/08 tot 28/08/2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Afgeleid instrument 
 • Toepasselijk recht: Brits recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 25% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27 % in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 800€)
 • Commissies: (inbegrepen in de verkoopprijs): er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de afgeleide instrumenten. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Inventariswaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name het dubbel kredietrisico, het risico op prijsschommelingen van het effect, het liquiditeitsrisico, het risico op beperkte prestaties, het risico met betrekking tot de fondsen.

Basis Prospectus (Engels)
Supplement van de basis prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1 Rating BNP Paribas Fortis SA per 30/06/2015 : Standard & Poor's A+ (negatieve outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook). Rating BNP Paribas SA per 30/06/2015 : Standard & Poor's A+ (negatieve outlook), Moody's A1 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook)
2 Elke verwijzing naar de terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag wordt begrepen behoudens faillissement of wanbetaling (i) in geval het ongunstig scenario zich afspeelt, van SecurAsset SA en/of van BNP Paribas Fortis SA (gelet op het in deposito nemen door SecurAsset SA bij BNP Paribas Fortis SA van bijna 90% van de sommen die afkomstig zijn van de commercialisering van de Notes, om de terugbetaling van 90% van het kapitaal mogelijk te maken) en (ii) in geval het gunstig scenario zich afspeelt, van SecurAsset SA en/of van BNP Paribas Fortis SA (gelet op het deposito) en/of van BNP Paribas SA (gelet op de sommen die door SecurAsset SA ontvangen zijn van BNP Paribas SA via de swap die is afgesloten tussen deze twee entiteiten om de eventuele terugbetaling van de resterende 10% van het belegde kapitaal mogelijk te maken). De termen "kapitaal" en "belegd kapitaal" die in deze commerciële fiche gebruikt worden, verwijzen naar de nominale waarde van het product, zijnde € 100 per effect, exclusief instapkosten van 2%.
3 Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De eventuele premie is onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar afgeleid instrument