(U bent niet aangemeld)

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd sinds 26/11/2015, de info op deze pagina werd sindsdien niet meer gewijzigd. Voor meer info contacteer onze klantendienst op het nummer 022/012345.

SecurAsset (LU) Autoswitch 12/2019

Blootstelling van 100% van het kapitaal aan deposito's bij BNP Paribas Fortis nv1 A+/A2/A+

  

Geïnteresseerd?

Met SecurAsset (LU) Autoswitch 12/2019, belegt u in een product dat op de eindvervaldag minimaal 90% van het kapitaal terugbetaalt en waarvan de eventuele meerwaarde gekoppeld is aan de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 503. Zo deelt u in de prestatie van de geselecteerde Europese aandelen met het oog op het genereren van solide rendementen, terwijl u een beperkt risico op kapitaalverlies neemt.

Het belangrijkste:
 

 • Recht op terugbetaling op de eindvervaldag van minimaal 90% van het kapitaal (exclusief kosten)behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas Fortis NV (A+/A2/A+) 
 • Belegging op middellange termijn: 4 jaar 
 • 3 potentiële jaarlijkse coupons2 of een coupon2 op de eindvervaldag, afhankelijk van de evolutie van de index iSTOXX® Europe Next Dividend Low Risk 50
 • Risico op kapitaalsverlies van maximaal 10%

Om alle details te kennen en de voorbeelden te bekijken die een illustratie geven over de werking van het product, raadpleeg de commerciële fiche

Kenmerken:
 

 • Looptijd: 4 jaar (vervaldag op 11/12/2019)
 • Bedrag: vanaf 100€ (exclusief 2% instapkosten) 
 • Inschrijvingsperiode: van 02/11 tot 26/11/2015 (behoudens vervroegde afsluiting)
 • Type belegging: Gestructureerde obligatie
 • Toepasselijk recht: Engels recht

Kosten en taksen:

 • Instapkosten: 2% (opgenomen in de verkoopprijs) 
 • Makelaarskosten in geval van uitstap tijdens de looptijd: 1% 
 • Roerende voorheffing : 25% op de coupons (regime toepasselijk op particuliere beleggers in België, behoudens wetswijzigingen) 
 • Taks op beursverrichtingen (TOB): 0,27% in geval van uitstap of aankoop tijdens de looptijd (max 800€)
 • Commissies: (opgenomen in de verkoopprijs) er worden aan de distributeur commissies betaald waarvan het jaarlijks bedrag maximaal het equivalent is van 0,80%, incl. btw., van de emissie uit hoofde van de distributie van de gestructureerde obligaties. De distributiecommissies zijn reeds opgenomen in de emissieprijs. Alle andere kosten die afgehouden worden door de Emittent voor de structurering of de emissie van het product, zijn eveneens reeds opgenomen in de emissieprijs.

Inventariswaarde:

Tweemaal per maand en beschikbaar in de postkantoren en door hier te klikken.

 

Nuttige info:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in het Basisprospectus, met name het dubbel kredietrisico, het risico op prijsschommelingen van het effect, het liquiditeitsrisico, het risico op beperkte prestaties, het risico met betrekking tot de fondsen.

Basis Prospectus (Engels)
Supplement van de basis prospectus (Engels)
Samenvatting van de Basis Prospectus (Nederlands)
Final terms (Engels)
Samenvatting specifiek aan de uitgifte (Nederlands)

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

1.Rating BNP Paribas Fortis SA per 01/10/2015 : Standard & Poor's A+ (negatieve outlook), Moody's A2 (stabiele outlook), Fitch Ratings A+ (stabiele outlook).
2. Behoudens faillissement van of wanbetaling door SecurAsset SA en/of BNP Paribas SA. De jaarlijkse coupons zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 25%. 
3. Behoudens faillissement of wanbetaling van SecurAsset SA (emittent) en/of BNP Paribas Fortis nv. De termen ‘kapitaal' en ‘belegd kapitaal' die in deze folder worden gebruikt, verwijzen naar de nominale waarde van de gestructureerde obligatie, hetzij 100 € per effect, exclusief instapkosten van 2%.

 

 

 

Beleggersprofiel

 

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

 

Afdrukken

 Naar Gestructureerde Obligatie