(U bent niet aangemeld)

Afgeleid instrument

De beurs binnen handbereik 

 

Afgeleide instrumenten* brengen de beurs binnen handbereik. Uw kan al inschrijven vanaf 100€**. U kan dus zelfs met een klein bedrag profiteren van een mogelijke meerwaarde voor uw geld. En dit alles met een recht op gedeeltelijke terugbetaling van uw geïnvesteerd kapitaal op de eindvervaldag behalve in geval van faling of failliet van de uitgever.

Sterke punten:

  • Recht op gedeeltelijke terugbetaling van uw kapitaal op eindvervaldag. (Exclusief kosten en eventuele taksen, behalve in geval van failliet of faling van de uitgever) 
  • Ruime waaier aan mechanismen en investeringsstrategieën

Kenmerken:

  • Looptijd: afhankelijk van de uitgifte
  • Beperkte inschrijvingsperiode
  • Bedrag: vanaf 100€** 

Afgeleid instrument in detail:

Profiteren van het potentieel van de beurs zonder dat u zich ergens om hoeft te bekommeren? Dat is perfect mogelijk. Bovendien hoeft u geen grote sommen te investeren, terwijl u geniet van een recht op gedeeltelijke terugbetaling van  uw kapitaal op de eindvervaldag. (exclusief kosten en eventuele taks, behalve in geval van failliet of faling van de uitgever)

Het mechanisme hangt meestal af van de evolutie van een aandelenkorf, een beursindex of een welbepaalde activiteitssector.

De aandelenmarkten zijn constant in beweging en ons aanbod wordt hierop afgestemd. Omdat er regelmatig nieuwe uitgiftes worden voorgesteld, kunt u altijd van nieuwe marktopportuniteiten profiteren. Elke nieuwe uitgifte is een nieuwe kans. Maar wees er snel genoeg bij, want inschrijven kan slechts gedurende een bepaalde periode. Neem dus regelmatig een kijkje op onze site.

Lijst van uitgiftes

Voor een afgeleid instrument hoeft u geen financieel expert te zijn! U hoeft geen aandelen uit te zoeken, noch ze op het goede moment te kopen of te verkopen.

Uw investering wordt bewaard en beheerd in een Effectendepot. Uw nettodividenden of eventuele meerwaarden worden automatisch op uw rekening gestort. 

De investeerder die zijn afgeleide instrumenten wenst te verkopen voor de vervaldag wordt gevraagd contact op te nemen met bpost bank. De waarde van de gestructureerde obligatie zal de 8ste en de 23ste dag van iedere maand (of de daarop volgende werkdag) berekend worden. de verkoopsorders zullen op deze date uitgevoerd worden met een vork aankoop/verkoop van maximum 1% en daarbovenop uitstapkosten van 1%.


Nuttige info en diensten:

Uw aandacht wordt gevestigd op de risicofactoren die vermeld staan in de kennisfiche hieronder, met name het kapitaalrisico; risico dat het geïnvesteerde kapitaal op de vervaldag niet of slechts gedeeltelijk kan worden gerecupereerd , het kredietrisico; solvabiliteitsrisico van de uitgever en van de door de uitgever van het afgeleid instrument gebruikte tegenpartijen , het liquiditeitsrisico;risico dat de belegging niet snel kan worden verkocht , het risico op rentevoet- en koersschommelingen; De prijs van dit product zal schommelen in functie van diverse marktparameters, meer bepaald de evolutie van het onderliggende, de evolutie van de rentevoet en de inschatting van het kredietrisico van de uitgever en het non-performantierisico; Een afgeleid instrument biedt geen enkele rendementswaarborg, behalve wanneer het een minimumrendement voorziet. 

 Kennisfiche
Lijst van uitgiftes

Voor bijkomende vragen of in geval van klachten
Consumentenombudsdienst

 

 

Beleggersprofiel

* U kan de uitgever, het toepasselijk recht, de kosten, de eventuele taksen en het prospectus terugvinden bij de lijst van uitgiftes
**Deze producten zijn voorbehouden voor natuurlijke personen met minstens 40.000 euro tegoeden bij bpost bank. Maximum 40% van deze tegoeden mag ingeschreven worden in dit producttype. inschrijving is exclusief instapkosten.

Financiële dienstverlening: verzekerd door bpost bank NV, hoofdzakelijk via het netwerk van bpost, NV van publiek recht (maatschappelijke zetel Muntcentrum, 1000 Brussel), agent in bank- en beleggingsdiensten voor bpost bank NV.

Afdrukken

Naar Beleggingen