(U bent niet aangemeld)

In geval van volledige en blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval bedraagt de rente van Security for Family:

  • 750€/maand minimum
  • 1.500€/maand indien er op de rekeningen bij bpost bank waarvan u (co)titularis bent 4 actieve domiciliëringen van minimaal 100€ staan.
credit hypo