(U bent niet aangemeld)

Security for Family

Een rente na een ongeval 

Geïnteresseerd?

Een ongeval kan iedereen overkomen. U kunt er echter wel voor kiezen om u en uw gezin te beschermen door een verzekering te nemen die hen een jaar lang een uitkering waarborgt wanneer er u iets zou overkomen.

Sterke punten:

 • Een jaar lang minstens 750€/maand 
 • U bent verzekerd zodra u ingetekend hebt 
 • Geen medisch onderzoek of attest nodig
 • Goedkoop: slechts  25€/jaar (inclusief kosten en belastingen)

Security for Family is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat bpost bank bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch zodra u 70 jaar bent of vroeger, namelijk als u (gratis) vervroegd opzegt, bij afsluiting van al uw zichtrekeningen of als het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte risico's

 • Dekking tegen overlijden door ongeval Het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft moet een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde
 • Dekking tegen volledige invaliditeit door ongeval
 • De medisch vastgestelde invaliditeitsgraad moet ten minste 66% bedragen
 • Overlijden of volledige invaliditeit als gevolg van een ongeval dat tot 36 maanden eerder plaatsvond, worden ook gedekt.

De voornaamste niet-gedekte risico's

 • Een ongeval als gevolg van: een opzettelijke daad van de begunstigde of een daad op zijn initiatief
 • zelfmoord of poging tot zelfmoord
 • een staat van alcoholintoxicatie

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of onderaan deze pagina.

Security for Family in detail:

Het leven zorgt voor aangename maar soms ook minder aangename verrassingen… Om gerust te zijn, kunt u maar beter uw voorzorgen nemen.

 • Voor u. In geval van volledige en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval stort Security for Family een jaar lang een maandelijkse rente op uw rekening. Deze financiële hulp komt bovenop andere uitkeringen (ziekteverzekering, arbeidsongeval).
 • Voor uw gezin. Mocht u overlijden ten gevolge van een ongeval, dan kan Security for Family het verlies van uw inkomen compenseren. Een waardevolle hulp om de uitgaven het hoofd te kunnen bieden en die moeilijke periode te overbruggen.

In geval van volledige en blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval bedraagt de rente van Security for Family:

 • 750€/maand minimum
 • 1.500€/maand indien er op de rekeningen bij bpost bank waarvan u (co)titularis bent 4 actieve domiciliëringen van minimaal 100€ staan.

Het volstaat dat u jonger bent dan 70 en (co)titularis van een zichtrekening bij bpost bank om op Security for Family te kunnen intekenen. U hebt geen medisch onderzoek of attest nodig en bent na de inschrijving meteen verzekerd.

U hebt nog geen zichtrekening bij ons? U gelooft nooit hoe voordelig ze zijn.  Meer info over de zichtrekeningen

Aanvullende producten:

Een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Bovenop het verdriet komen er bovendien al snel financiële problemen. Weet dat er bijkomende oplossingen bestaan om die extra zorgen voor uw gezin te beperken.

Saldoverzekering

Nuttige info en diensten:

Algemene voorwaarden
Tarieven

 

 

 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.

Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, btw BE 0456.038.471, erkend onder FSMA-nr. 16.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

 Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,www.ombudsman.as.

Er bestaat geen informatiefiche voor dit product.

 

Afdrukken