(U bent niet aangemeld)

In geval van overlijden als gevolg van een ongeval ontvangt uw gezin een vergoeding* die berekend wordt op basis van het saldo van de verzekerde rekening** op de dag vóór het ongeval:

  • minstens 1250€, zelfs indien het saldo van de zichtrekening negatief was.
  • tot 25.000€ per rekening, met een maximum van 50.000€ voor alle verzekerde rekeningen samen. 

Een welkome hulp in moeilijke tijden, waarmee een eventueel negatief saldo van uw zichtrekening kan worden aangezuiverd. Zeker omdat in dat geval de minimum vergoeding van 1250€ wordt verhoogd met een aanvullende vergoeding van 1250€ per kind***. 

* Eventueel zal de vergoeding worden gedeeld door het aantal cotitularissen van de verzekerde rekening..
** Met uitzondering van de Jongerenrekening, waarbij de Saldoverzekering de begunstigde een vergoeding van 2.500€ uitbetaalt in geval van overlijden van de verzekerde bij een ongeval. Dit bedrag wordt verdubbeld in geval van overlijden van de vader en de moeder bij hetzelfde ongeval.
*** Voor zover dat kind de dag vóór het ongeval minder dan 18 jaar oud was of begunstigde was van wettelijke kinderbijslag.

credit hypo