(U bent niet aangemeld)

Zodra uw verzekering een vol kalenderjaar loopt, hebt u elk jaar automatisch recht op een aandeel in de winst. Deze winstdeling heeft geen invloed op de premie maar doet het uit te keren bedrag wel toenemen.

credit hypo