(U bent niet aangemeld)

In geval van overlijden nemen de nabestaanden contact op met de Uitvaartservice op het nummer 078/055 453 bereikbaar  24 uur op 24 en 7 dagen op 7 waar men ze verder zal helpen en de vergoedingsprocedure zal opstarten. De uitkering gebeurt op voorlegging van de originele facturen. Het eventuele saldo wordt aan de wettelijke erfgenamen overgemaakt.