(U bent niet aangemeld)

In geval van overlijden van een verzekerd gezinslid vóór zijn 65ste: vrijstelling van premiebetaling voor de andere verzekerde gezinsleden*, maximaal voor het bedrag waarvoor de overledene verzekerd was.

Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat u verzekerd bent voor een bedrag van 10.000€ en uw partner voor 6.000€. Indien uw partner overlijdt, hoeft u geen premie meer te betalen voor uw verzekering tot 6.000€. Voor de resterende 4.000€ betaalt u wel nog premie.

* De leden van het gezin die voor vrijstelling in aanmerking komen, beschikken over een Uitvaartverzekering bpost bank afgesloten vóór de 50ste verjaardag van de overledene en lopen op het moment van overlijden minstens één jaar.

credit hypo