(U bent niet aangemeld)

Uitvaartverzekering

Dit product wordt niet meer gecommercialiseerd, voor alle lopende contracten blijven de voorwaarden en dienstverlening gewaarborgd.

 

 

Met de Uitvaartverzekering bpost bank bent u gerust. U vermijdt financiële zorgen voor uw naaste familie wanneer u overlijdt en alles wordt geregeld zoals u dat wenst.

Sterke punten:

  • Gemoedsrust voor u en uw naasten
  • Uw begrafeniskosten zijn gedekt 
  • U kiest de begrafenisondernemer

De Uitvaartverzekering in detail:

U kunt precies beschrijven hoe u wilt dat uw uitvaart wordt geregeld. U kunt dit document uitprinten en  uw uitvaartwensen invullen. Let wel: deze hebben geen rechtswaarde. Enkel uw notaris kan ze de waarde van een testament geven.

U hebt de vrije keuze van uitvaartondernemer maar indien u dit zou wensen, kunnen we u of uw nabestaanden hierin ook bijstaan.

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis mee verzekerd tot maximaal de laagst verzekerde dekking van de ouders.

Voor kinderen is een overlijden van iemand die hen na aan het hart ligt altijd een moeilijke ervaring. Als ouder of familielid weet je niet altijd op welke manier je zo een probleem moet aanpakken. Dit is waarom de Uitvaartverzekering bpost bank een maximum bedrag van 500€ per familie voorziet om deskundige hulp te kunnen inwinnen.

Bij overlijden vóór het 65e levensjaar als gevolg van een ongeval, wordt bovenop het verzekerde bedrag € 2.500 extra uitgekeerd.

In geval van overlijden van een verzekerd gezinslid vóór zijn 65ste: vrijstelling van premiebetaling voor de andere verzekerde gezinsleden*, maximaal voor het bedrag waarvoor de overledene verzekerd was.

Een voorbeeld ter verduidelijking: stel dat u verzekerd bent voor een bedrag van 10.000€ en uw partner voor 6.000€. Indien uw partner overlijdt, hoeft u geen premie meer te betalen voor uw verzekering tot 6.000€. Voor de resterende 4.000€ betaalt u wel nog premie.

* De leden van het gezin die voor vrijstelling in aanmerking komen, beschikken over een Uitvaartverzekering bpost bank afgesloten vóór de 50ste verjaardag van de overledene en lopen op het moment van overlijden minstens één jaar.

Zodra uw verzekering een vol kalenderjaar loopt, hebt u elk jaar automatisch recht op een aandeel in de winst. Deze winstdeling heeft geen invloed op de premie maar doet het uit te keren bedrag wel toenemen.

In geval van overlijden nemen de nabestaanden contact op met de Uitvaartservice op het nummer 078/055 453 bereikbaar  24 uur op 24 en 7 dagen op 7 waar men ze verder zal helpen en de vergoedingsprocedure zal opstarten. De uitkering gebeurt op voorlegging van de originele facturen. Het eventuele saldo wordt aan de wettelijke erfgenamen overgemaakt.

  • Stuur uw vraag naar ardanta@ardanta.be. vergeet niet om ons je telefoonnummer door te geven als telefonische opvolging gewenst is.
  • Bel naar de klantendienst op het nummer 078/055 453 (24 uur op 24 en 7 dagen op 7) 

Aanvullende producten:

Een overlijden is altijd een pijnlijke gebeurtenis. Bovenop het verdriet komen er bovendien al snel financiële problemen. Weet dat er bijkomende oplossingen bestaan om die extra zorgen voor uw gezin te beperken.

Security for Family
Saldoverzekering

Nuttige info en diensten:

Algemene voorwaarden
Document laatste wensen

 

  
  

Afdrukken