(U bent niet aangemeld)

  • Bankkaart : om te betalen in handelszaken en geld af te halen aan bankautomaten.

  • bpost bank MasterCard: een kredietkaart om overal ter wereld te betalen en geld af te halen. Deze kaart is het 1ste jaar gratis.

  • Kasfaciliteit: een toegelaten debetbestand tot -500€.**  

    ** Terugbetaalbaar binnen een termijn van maximaal drie maanden. Onder voorbehoud van aanvaarding door bpost bank, kredietgever.

  • PCbanking: de online bank.

  • Spaarrekening: gratis.

  • Automatisch sparen: een gratis service die u helpt om op uw eigen ritme en zonder dat u eraan hoeft te denken een kapitaal op te bouwen.

  • Security for Family: voor 25€/jaar krijgen uw gezinsleden financiële hulp indien u een ongeval mocht hebben.

  • Saldoverzekering: in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval keert deze verzekering een vergoeding uit aan uw nabestaanden.