(U bent niet aangemeld)

Elke maand ontvangt u een uitgavenstaat met de transacties die u met uw MasterCard hebt gedaan. U vindt er de details van uw verrichtingen: het bedrag, de plaats en de datum van elke transactie.

  • Dankzij de kredietopening Gespreid betalen* kunt u de terugbetaling van uw aankopen spreiden in de tijd. Elke maand dient u via domiciliëring, voor een bestedingslimiet van 1.250€,  minimum 5.60% van het verschuldigde saldo terug te betalen met een minimum van 25€.
  • Indien uw budget het toelaat, kunt u altijd een extra storting doen.

Representatief voorbeeld:

Krediettype: Kredietopening van onbepaalde duur gelinkt aan een kaart. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Buy Way Personal Finance nv, kredietgever en uitgever van de kaart, Anspachlaan 1/11 te 1000 Brussel, alsook de ondertekening van uw kredietcontract. bpost bank en bpost zijn kredietbemiddelaar.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP) op 02/04/2014: 14,50%, waarvan een jaarlijkse kaartbijdrage van 17,50€/jaar(variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 11,52%) voor een kredietbedrag van 1.250 EUR. Voorbeeld: Voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale kredietbedrag van 1.500 EUR bedraagt het JKP 12,49%, waarvan 17,50 EUR jaarlijkse kaartbijdrage (variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 10,06%). Wanneer het kapitaal in 12 gelijke maandelijkse termijnbedragen terugbetaald wordt, is het totaal terug te betalen bedrag 1.613,20 EUR.

 * Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Buy Way, kredietverlener en ondertekening van uw contract. bpost bank NV treedt op als kredietmakelaar.