(U bent niet aangemeld)

Indien uw echtgenoot (echtgenote) of meerderjarig kind officieel onder hetzelfde adres wonen als dat van u, kunnen zij gratis meegenieten van het comfort van uw bpost bank MasterCard. Het volstaat een bijkomende kaart aan te vragen op hun naam. Die kaart kost u slechts 4 euro..

  • Deze kaart biedt dezelfde mogelijkheden als uw MasterCard.
  • De uitgavenlimiet geldt voor uw hoofdkaart en de bijkomende kaarten samen. Indien uw maandelijkse uitgavenlimiet bijvoorbeeld 1.250€ bedraagt, dan mogen de uitgaven van de verschillende kaarten samen 1.250€ niet overschrijden.