(U bent niet aangemeld)

Is uw bpost bank MasterCard gestolen? Bent u ze verloren of is ze in de geldautomaat blijven zitten?

  • Bel meteen naar het nummer 02/209 81 00 om uw kaart te laten blokkeren. Deze dienst werkt 24 u. per dag en 7 dagen per week.
  • U dient de volgende gegevens mee te delen:
    • u bent klant van bpost bank;
    • het nummer van de zichtrekening waaraan de kaart is gekoppeld en het volledige kaartnummer, of bij gebrek daaraan uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, postcode). Sla het telefoonnummer en het nummer van uw kaart op in uw gsm zodat u ze altijd bij de hand hebt.
  • In geval van diefstal of verlies dient u binnen de 24 u. aangifte te doen bij de lokale politie. Zij maken een proces-verbaal op waarvan u een kopie moet krijgen. U bent aansprakelijk voor alle verrichtingen die vóór de aangifte gebeurden, maar het bedrag blijft beperkt tot een maximum van 150€. Indien u merkt dat er onrechtmatige transacties op uw uitgavenstaten voorkomen, kunt u die betwisten.
  • Automatische vervanging: zodra uw kaart geblokkeerd is, krijgt u binnen de twee weken een nieuwe kaart thuisgestuurd.
  • Wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u via een lokale, bij MasterCard aangesloten bank, een voorschot krijgen van maximaal 1.000 USD.