(U bent niet aangemeld)

bpost bank MasterCard

(in samenwerking met Buy Way)

Een internationale kredietkaart (kredietopening gelinkt aan de kaart, geregistreerd bij de Belgische Nationale Bank)

 

Geïnteresseerd?

Of het nu om uw dagelijkse aankopen gaat of om aankopen in het buitenland of op internet, met de MasterCard kredietkaart betaalt u meteen of betaalt u op uw eigen ritme terug.

Sterke punten:

  • Overal ter wereld betalen en geld afhalen*
  • Aankopen doen op internet
  • Kredietkaart: van 1.250 tot 5.000€
  • Gespreide terugbetaling mogelijk
  • Gratis kaartbijdrage het 1ste jaar, daarna 17,50€/jaar 

De MasterCard in detail:

Met uw MasterCard kredietkaart kunt u overal ter wereld uw aankopen betalen bij handelszaken die bij MasterCard zijn aangesloten.

 • Bij handelaars die over een MasterCard betalingsterminal beschikken: u stopt uw kaart erin en tikt uw geheime code in.
 • Bij handelaars die niet over een MasterCard betalingsterminal beschikken: u ondertekent het betalingsbewijs en ontvangt een kopie van dit document.

De MasterCard is een kredietkaart: het bedrag van de transactie wordt niet onmiddellijk afgeboekt van de zichtrekening waaraan ze gekoppeld is. Uw uitgaven worden eenmaal per maand gefactureerd.

U hebt cash nodig? Met uw kaart kunt u overal ter wereld geld afhalen.

 • Aan geldautomaten met het MasterCard-logo.
 • Aan de loketten van bij MasterCard aangesloten banken (neem een identiteitsbewijs mee).

De MasterCard is een kredietkaart: het bedrag van de transactie wordt niet onmiddellijk afgeboekt van de zichtrekening waaraan ze gekoppeld is. Uw uitgaven worden eenmaal per maand gefactureerd.

Omdat het gaat om een kredietopening gelinkt aan uw kaart, ontvangt u elke maand een uitgavenstaat met de transacties die u met uw MasterCard hebt gedaan. U vindt er de details van uw verrichtingen: het bedrag, de plaats en de datum van elke transactie op terug.

 • U betaalt geen interesten op uw uitgaven van de maand, als u deze in 1 keer terugbetaalt voor de eerste van de volgende maand. 
 • U kunt het bedrag niet in één keer betalen? Dan kunt u altijd een aanvraag doen om gespreid te betalen. Heeft deze aanvraag niet plaatsgevonden, en kan het bedrag niet onmiddellijk van de rekening worden gehaald, dan zal er automatisch overgegaan worden tot een gespreide terugbetaling.

Elke maand ontvangt u een uitgavenstaat met de transacties die u met uw MasterCard hebt gedaan. U vindt er de details van uw verrichtingen: het bedrag, de plaats en de datum van elke transactie.

 • Dankzij de kredietopening Gespreid betalen* kunt u de terugbetaling van uw aankopen spreiden in de tijd. Elke maand dient u via domiciliëring, voor een bestedingslimiet van 1.250€,  minimum 5.60% van het verschuldigde saldo terug te betalen met een minimum van 25€.
 • Indien uw budget het toelaat, kunt u altijd een extra storting doen.

Representatief voorbeeld:

Krediettype: Kredietopening van onbepaalde duur gelinkt aan een kaart. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Buy Way Personal Finance nv, kredietgever en uitgever van de kaart, Anspachlaan 1/11 te 1000 Brussel, alsook de ondertekening van uw kredietcontract. bpost bank en bpost zijn kredietbemiddelaar.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP) op 02/04/2014: 14,50%, waarvan een jaarlijkse kaartbijdrage van 17,50€/jaar(variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 11,52%) voor een kredietbedrag van 1.250 EUR. Voorbeeld: Voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale kredietbedrag van 1.500 EUR bedraagt het JKP 12,49%, waarvan 17,50 EUR jaarlijkse kaartbijdrage (variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 10,06%). Wanneer het kapitaal in 12 gelijke maandelijkse termijnbedragen terugbetaald wordt, is het totaal terug te betalen bedrag 1.613,20 EUR.

 * Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Buy Way, kredietverlener en ondertekening van uw contract. bpost bank NV treedt op als kredietmakelaar.

 • U kiest zelf het bedrag van uw uitgavenlimiet: tussen 1.250 en 5.000€.*
 • Uw maandelijkse uitgaven mogen dat bedrag niet overschrijden. Maar u kunt altijd een hogere uitgavenlimiet aanvragen.
 • Indien u over een hoofdkaart en een bijkomende kaart beschikt, geldt de uitgavenlimiet voor de twee kaarten samen.

* Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Buy Way.

 • Per telefoon. Door te bellen naar 02/250 20 57 (van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 18.30u) of via 02/250 20 55 (Phone express bereikbaar 7 dagen op 7 en 24u op 24). Via deze weg kan u uw beschikbaar saldo opvragen of geld overschrijven naar uw zichtrekening.

* Maximaal 2.500€. Kosten: 4,50€/overboeking (exclusief oproepkosten).

Uw MasterCard kan ook dienen als geldreserve. U kunt vrij gebruikmaken van het beschikbare saldo* van uw kaart. U kunt via Homebanking Buy Way of via de telefoon geld op uw zichtrekening storten**. Deze dienst laat ook toe om uw saldo te consulteren.

* Het beschikbare saldo = uw uitgavenlimiet min het nog verschuldigde saldo.
** Maximaal 2.500€. Kosten: 4,50€/overboeking (exclusief oproepkosten).

Indien uw echtgenoot (echtgenote) of meerderjarig kind officieel onder hetzelfde adres wonen als dat van u, kunnen zij gratis meegenieten van het comfort van uw bpost bank MasterCard. Het volstaat een bijkomende kaart aan te vragen op hun naam. Die kaart kost u slechts 4 euro..

 • Deze kaart biedt dezelfde mogelijkheden als uw MasterCard.
 • De uitgavenlimiet geldt voor uw hoofdkaart en de bijkomende kaarten samen. Indien uw maandelijkse uitgavenlimiet bijvoorbeeld 1.250€ bedraagt, dan mogen de uitgaven van de verschillende kaarten samen 1.250€ niet overschrijden.

 

Is uw bpost bank MasterCard gestolen? Bent u ze verloren of is ze in de geldautomaat blijven zitten?

 • Bel meteen naar het nummer 02/209 81 00 om uw kaart te laten blokkeren. Deze dienst werkt 24 u. per dag en 7 dagen per week.
 • U dient de volgende gegevens mee te delen:
  • u bent klant van bpost bank;
  • het nummer van de zichtrekening waaraan de kaart is gekoppeld en het volledige kaartnummer, of bij gebrek daaraan uw persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, postcode). Sla het telefoonnummer en het nummer van uw kaart op in uw gsm zodat u ze altijd bij de hand hebt.
 • In geval van diefstal of verlies dient u binnen de 24 u. aangifte te doen bij de lokale politie. Zij maken een proces-verbaal op waarvan u een kopie moet krijgen. U bent aansprakelijk voor alle verrichtingen die vóór de aangifte gebeurden, maar het bedrag blijft beperkt tot een maximum van 150€. Indien u merkt dat er onrechtmatige transacties op uw uitgavenstaten voorkomen, kunt u die betwisten.
 • Automatische vervanging: zodra uw kaart geblokkeerd is, krijgt u binnen de twee weken een nieuwe kaart thuisgestuurd.
 • Wanneer u in het buitenland verblijft, kunt u via een lokale, bij MasterCard aangesloten bank, een voorschot krijgen van maximaal 1.000 USD.
 • U bent uw geheime code vergeten? Bel het nummer 02/209.81.00 of consulteer uw homebanking
 • Opgelet, indien u driemaal een foute code intikt, wordt uw kaart automatisch geblokkeerd. Neem ook in dat geval contact op met Buy Way.
 • Om uw geheime code opnieuw te ontvangen dient u 2€ te betalen

 

 

Krediettype: Kredietopening van onbepaalde duur gelinkt aan een kaart. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Buy Way Personal Finance nv, kredietgever en uitgever van de kaart, Anspachlaan 1/11 te 1000 Brussel, alsook de ondertekening van uw kredietcontract. bpost bank en bpost zijn kredietbemiddelaar.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP) op 02/04/2014: 14,50%, waarvan een jaarlijkse kaartbijdrage van 17,50€/jaar(variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 11,52%) voor een kredietbedrag van 1.250 EUR. Voorbeeld: Voor een onmiddellijk en eenmalig gebruik van het totale kredietbedrag van 1.500 EUR bedraagt het JKP 12,49%, waarvan 17,50 EUR jaarlijkse kaartbijdrage (variabele jaarlijkse actuariële debetrentevoet 10,06%). Wanneer het kapitaal in 12 gelijke maandelijkse termijnbedragen terugbetaald wordt, is het totaal terug te betalen bedrag 1.613,20 EUR.

 Alternatieve producten:


Bankkaart

Nuttige diensten:

Homebanking Buy Way

Info:

Tarieven
Rentevoeten
Product folder met nuttige info
Algemene voorwaarden MasterCard
Veiligheidsadviezen

 

 Aanvraag

 

Geld lenen corporate

* Bij banken, geldautomaten en bij MasterCard aangesloten handelszaken.

 

 
 

Afdrukken

Naar Kaarten