(U bent niet aangemeld)

De Saldoverzekering keert in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval van een van je ouders een vergoeding van 2.500€ uit aan jou. Ze is gratis voor de houders van de Jongerenrekening.

Verzekeraar: AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, toegelaten onder codenr. 0079 om de tak "ongevallen" te beoefenen (A.R.. 18.07.1983 - B.S. 29.07.1983), RPR Brussel, BTW BE0404.494.849.