(U bent niet aangemeld)

Jongerenrekening

Het gratis pack voor jongeren van 11 tot 24  

Geïnteresseerd?

Ook wanneer je jong bent, heb je recht op een volledige bankdienst. De Jongerenrekening is een gratis pack speciaal bedacht voor jongeren van 11 tot 24 jaar.

Sterke punten:

  • Compleet pack voor 0€1
  • Bankkaart inbegrepen (1 per interveniënt) 
  • Abonnement op PCbanking ,MOBILEbanking  inbegrepen
  • Alle verrichtingen zijn gratis2
  • Cashback van 1 cent bij elke verrichting met de kaart of Bancontact Mobile

De Jongerenrekening in detail:

Je Jongerenrekening omvat:

  • een zichtrekening
  • een abonnement op PCbanking
  • een abonnement op MOBILEbanking
  • de bankkaart.

Jouw rekening omvat alle volgende verrichtingen*:

* Verrichtingen In euro in de eurozone.

De Saldoverzekering keert in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval van een van je ouders een vergoeding van 2.500€ uit aan jou. Ze is gratis voor de houders van de Jongerenrekening.

Verzekeraar: AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, toegelaten onder codenr. 0079 om de tak "ongevallen" te beoefenen (A.R.. 18.07.1983 - B.S. 29.07.1983), RPR Brussel, BTW BE0404.494.849.

Meerderjarig worden is een mijlpaal in het leven. Bijgevolgwordt je Jongerenrekening de dag van je 18e verjaardag aan je nieuwe status aangepast: je hebt geen wettelijke vertegenwoordiger meer nodig, je kan een cotitularis aanduiden en een volmacht geven op je rekening (max. 2 mandatarissen). Dat kan op jouw aanvraag in het postkantoor. En dat is niet alles!

Je kan nog twee opties aan je rekening toevoegen:

  • bpost bank MasterCard: een kredietkaart om in de hele wereld te betalen en geld af te halen en om je online aankopen uit te voeren. Het 1e jaar is ze gratis

Deze producten en bankdiensten zijn niet inbegrepen in de Jongerenrekening.Ze zijn apart verkrijgbaar en worden aan het gebruikelijke tarief gefactureerd.

Nuttige info en diensten:

Tarieven
Algemene voorwaarden
Informatiefiche over de depositobescherming

 

 

 

 

1 Voor de producten en diensten inbegrepen in de basisformule (zie bijzondere voorwaarden van het betreffende product en de Tarievenlijst). Kosten voor telefoongesprekken en internetverbinding voor rekening van de klant.
2 Verrichtingen in euro in de eurozone.

 

Afdrukken

 Naar Zichtrekeningen

 

ritmo