(U bent niet aangemeld)

Uw bankkaart werd gestolen? U bent ze verloren of ze is in de automaat blijven vastzitten?

  • Bel meteen Card Stop op 070/344.344 (0,30 euro/min) om uw kaart te laten blokkeren. Deze dienst werkt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
  • U dient de volgende gegevens mee te delen: 
    • u bent klant van bpost bank;
    • het nummer van de zichtrekening waaraan de kaart is gelinkt en het volledige kaartnummer of bij gebrek daaraan uw persoonlijke gegevens (naam, voornaam, geboortedatum, postcode). Sla het nummer van Card Stop op in uw gsm zodat u het altijd bij de hand hebt.
  • Doe binnen de 24 uur aangifte bij de lokale politie. Zij zullen een proces-verbaal opstellen waarvan u een kopie dient te vragen.
  • Automatische vervanging: nadat de kaart werd geblokkeerd, zal uw nieuwe kaart binnen de twee weken verstuurd worden naar uw wettelijk thuisadres 

Raadpleeg gerust de vaak aan Card Stop gestelde vragen over het blokkeren van een debetkaart.