(U bent niet aangemeld)

Optionele verzekering
 

In een oogopslag

De Postbudget Verzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door bpost bank. Het is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat Alpha Credit bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Die toetreding is facultatief en eindigt automatisch zodra u 70 jaar bent of vroeger, namelijk als u (gratis) vervroegd opzegt, bij afsluiting van uw Postbudget-kredietopening of als het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte risico's

  • Bij overlijden van de verzekerde, betaling van het openstaande saldo van het Postbudget-krediet op de datum van het overlijden, verhoogd met een bedrag van 750 EUR (als er op het moment van het overlijden een kredietsaldo is)
  • Bij blijvende invaliditeit, betaling van het bedrag van het openstaande saldo van het Postbudget-krediet
  • Bij tijdelijke invaliditeit betaalt de verzekering de maandelijkse aflossingen die tijdens de invaliditeitsperiode vervallen op basis van het aflossingsplan dat van toepassing is op de datum van de ziekte die of het ongeval dat de invaliditeit tot gevolg heeft

De voornaamste niet-gedekte risico's

  • Overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de toetreding
  • Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de toetredingsdatum
  • Invaliditeit als gevolg van een psychische, subjectieve of zenuwaandoening

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of via deze link.

Bijdrage/premie

  • De maandelijkse verzekeringspremie bedraagt slechts per persoon 0,50% (inclusief kosten en belastingen) van het schuldsaldo. De premie gaat op hetzelfde moment van de rekening als de maandelijkse aflossing. 

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, btw BE 0456.038.471, erkend onder FSMA-nr. 16.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv. Alpha Credit nv, Ravensteinstraat 60/15, 1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE 0445.781.316, verzekeringsnemer.

Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Er bestaat geen informatiefiche voor dit product.