(U bent niet aangemeld)

Lening op afbetaling

Lenen voor uw renovatiewerken 

Geïnteresseerd?

U wilt uw woning renoveren, maar u beschikt niet over het nodige bedrag? Met een lening die aangepast is aan uw wensen en mogelijkheden wordt alles mogelijk.

Sterke punten:

 • Een oplossing op maat: U bepaalt het bedrag en kiest de looptijd
 • Vaste maandaflossingen
 • Een lening aangepast aan uw behoeften en mogelijkheden

De Lening op Afbetaling in detail:

Het gefinancierde bedrag hangt af van uw reële behoeften en van uw terugbetalingsmogelijkheden. Het bedraagt minimaal 1.250€ en maximaal 37.000€.

Met de Lening op Afbetaling komt u nooit voor verrassingen te staan. Alles ligt vast voor de hele looptijd van het krediet: het bedrag van de maandaflossingen, de duur en de rentevoet.

De rentevoet en de looptijd van de lening zijn afhankelijk van het geleende bedrag. Benieuwd hoeveel u per maand zou moeten terugbetalen? Maak een simulatie

Zodra de lening is toegekend, wordt het bedrag in één keer op uw zichtrekening gestort en beginnen de aflossingen te lopen.

Een Lening op Afbetaling is een belangrijk engagement. Mocht er u iets overkomen, zullen uw nabestaanden dan geen problemen hebben om de lening terug te betalen? De Verzekering Lening op Afbetaling dekt u in geval van overlijden of invaliditeit na een ongeval.

In een oogopslag

De Verzekering Lening op Afbetaling is een jaarlijks verlengbaar collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht dat bpost bank bij AG Insurance heeft afgesloten en waartoe u kunt toetreden. Die toetreding is facultatief en eindigt wanneer uw lening op afbetaling afloopt of vroeger afloopt, namelijk als u (gratis) vervroegd opzegt of als het collectieve contract wordt stopgezet.

De voornaamste gedekte risico's

 • Bij overlijden van de verzekerde, aflossing van het nog verschuldigde saldo van de lening op die datum
 • In geval van volledige invaliditeit na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen, betaalt de verzekeraar de maandelijkse aflossingen van het krediet conform de uitvoeringsbepalingen beschreven in de algemene voorwaarden.

De voornaamste niet-gedekte risico's

 • Overlijden of invaliditeit als gevolg van ziekten (of ongevallen) die dateren van vóór de toetreding
 • Overlijden door zelfmoord in het jaar volgend op de toetredingsdatum
 • Invaliditeit als gevolg van een psychische, subjectieve of zenuwaandoening

Bovenstaande lijsten zijn niet-beperkend. De exacte reikwijdte van de waarborgen, beperkingen en toetredingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw bpost-kantoor of via deze link.

Bijdrage/premie

 • De maandelijkse verzekeringspremie bedraagt slechts 3% van de maandelijkse aflossing (inclusief kosten en belastingen).
 • De premie gaat op hetzelfde moment van de rekening als de maandelijkse aflossing.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. bpost bank nv, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel, btw BE 0456.038.471, erkend onder FSMA-nr. 16.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Klachten kunnen worden ingediend bij bpost bank Customer Services, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
Als de oplossing voorgesteld door bpost bank of AG Insurance u geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.

Er bestaat geen informatiefiche voor dit product.

 

Let op, geld lenen kost ook geld.

Representatief voorbeeld:

Voor de financiering van renovatiewerken ter waarde van 9.640€ bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 6,40% op 01/11/2016 (vaste debetrente: 6,21%). 41 maanden x 261,59€ = 10.725,19€.

Alternatieve producten:

Postbudget geldreserve (tot 5.000€)
Woonkrediet

Nuttige info en diensten:

Simulatie
Rentevoeten
Tarieven 
Bijzondere voorwaarden

 

 

 

Geïnteresseerd maar nog geen klant?
 

 1. Maak een afspraak in uw dichtsbijzijnde postkantoor.
 2. Bereid uw afspraak voor door dit formulier in te vullen.
 3. Neem het samen met uw identiteitskaart en laatste loonfiche mee naar uw afspraak.
 4. Onze klantenadviseur zal het nodige doen om uw aanvraag vlot te laten verlopen.

 

 

Kredietvorm: lening op afbetaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door bpost bank, kredietgever, en van de ondertekening van uw kredietcontract.

Verzekering Lening op Afbetaling - Verzekeraar: AG Insurance NV (E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel). bpost bank  NV, erkend onder FSMA-nr. 016.290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance.

 

Afdrukken

credit hypo